Hildebrand
Cabines de pintura - Hildebrand

Serveis

Servei postvenda


Servei postvenda

  • Servei postvenda

Deguta a que no és un treball excessivament complicat, en alguns casos el nostre client decideix realitzar el muntatge de la instal·lació pel seu compte, podent oferir el suport tècnic per a les consultes i dubtes que puguin tenir durant el mateix, oferint-li un telèfon de contacte, per resoldre qualsevol eventualitat durant el procés de muntatge.

Suport tècnic per a les consultes i dubtes que puguin tenir durant el muntatge.