Hildebrand
Cabines de pintura - Hildebrand

Serveis

Manteniment de cabines de pintura


Manteniment de cabines de pintura

  • Manteniment de cabines de pintura

Un cop conclosa una instal·lació de pintura, perquè tingui llarga vida i un perfecte funcionament, cal fer unes revisions i manteniments d'acord al que indica el manual d'ús i manteniment de la mateixa.

És per això que també oferim aquest servei, realitzat per personal altament qualificat, deixant constància dels treballs realitzats en el full de manteniments que adjuntem en cadascuna de les nostres instal·lacions.