Hildebrand
Cabines de pintura - Hildebrand

Serveis

Filtres de cabines de pintura
  • Filtres de cabines de pintura
  • Filtres de cabines de pintura
  • Filtres de cabines de pintura
  • Filtres de cabines de pintura
  • Filtres de cabines de pintura

Per garantir una qualitat dels treballs realitzats en una cabina o instal·lació industrial de pintura i el seu correcte funcionament i compliment de les actuals normes mediambientals, és molt important realitzar el manteniment periòdic de les mateixes, això s'aconsegueix amb la substitució dels filtres segons les indicacions del fabricant, només així podem garantir el manteniment dels fluxos d'aire adequats i mantindrem una atmosfera neta, tant a l'interior com a l'exterior de la instal·lació.

Línia de filtres per a cabines i instal·lacions de pintura