Hildebrand
Cabines de pintura - Hildebrand

Serveis

Disseny de cabines de pintura a mida


Disseny de cabines de pintura a mida

  • Disseny de cabines de pintura a mida
  • Disseny de cabines de pintura a mida


A Hildebrand, no només ens dediquem a la fabricació de cabines convencionals per a automoció, sinó que escoltem les necessitats i possibilitats dels nostres clients i busquem la solució als seus problemes.

Dissenyem i fabriquem instal·lacions específiques per a adaptar-les a cada situació, en funció de l'espai, producció, mesures dels materials a tractar i altres condicionants.

Entre els nostres treballs hem realitzat instal·lacions per al pintat de trens, per al pintat de components d'energia eòlica, per nàutica, etc.