Hildebrand
Cabines de pintura - Hildebrand

Boxes de pintura
La màxima expressió en tecnologia, solidesa i rendiment

Productes

Boxes de pintura


Habitacle metàl·lic i tancat, el qual reuneix totes les condicions necessàries per a la instal·lació de la màquina de confecció de colors i els seus accessoris
Pàgina: